Samarqand viloyati
musiqali drama teatriСАМАРИЯ

фольклор-этнографик анимацион шоу Сахналаштирувчи режиссёр- Мухаммадрасул Мамадаминзода Мазкур спектакль буюк алломалар : Ибн Арабшохнинг “Ажойиб ал макдур фи тарихи Таймур”, Табарийнинг “Тарихи Табарий”, Мухаммад Гиёсуддининг “Гиёс ул- лугот”, Шарафиддин ал Яздий ва Низомиддин Шомийларнинг “Зафарнома”, Бобурмирзонинг “Бобурнома”, Гулбаданбегимнинг “Хумоюннома” хамда Абу Тохирхужанинг “Самария” каби тарихий асарларига асосланиб кадимий Самарканднинг 8-чи аср(712 йил) дан бошлаб то шу кунга кадар давом этиб келаётгпн айрим урф-одатлари , халк огзаки ижодиёти ,миллий маросим ва либослари хакида хикоя килинади. Жумладан, Урта осиёда ислом динининг кириб келиши (8-чи аср), Сомонийлар (9-10 асрлар),Корахонийлар (11-чи аср ) , Темурийлар (14-15 асрлар ),Аштархонийлар (17-чи аср), Бухоро амирлиги (18-аср) ,Кукон хонлиги даврлари(19- аср) хамда Самарканднинг20-чи аср бошларидаги маданий хаёти театрнинг ижодий жамоаси томонидан мумтоз тароналар,жозибали ракслар,миллий оханглар оркали курсатилиб берилади.
Manzillar

Samarqand viloyati musiqali drama teatri
Manzil: Samarqand shahri, Ko'p saroy maydoni 3 uy
Telefon/Faks: (0366) 235-51-54, 235-17-60
E-mail: samteatr@bk.ru

Самарканд вилояти мусикали драма театри

2018 © samteatr.uz | Samarqand viloyati musiqali drama teatri